وضعیت خودرو

سال ساخت

سازنده

نوع بدنه

رده قیمت

سال ساخت : نوع بدنه : شرکت سازنده : نوع : رنگ : سیتم انتقال قدرت : نوع سوخت : قیمت :

نمای داخلی کاروان مدل KB2000

IMG_1964

IMG_1995

IMG_1977

IMG_1992

IMG_1989

IMG_1973

IMG_1981

IMG_1987

IMG_1970

IMG_20160218_223822

IMG_20160218_223818

IMG_20160218_223845

IMG_20160218_223851

IMG_20160218_223855

IMG_20160218_223830

IMG_20160218_223835

IMG_20160218_223859

IMG_20160218_223910

IMG_20160218_223904

IMG_20160218_223902

IMG_20160218_223907

IMG_20160218_223913

ارسال دیدگاه