این شرکت به منظور آسایش و راحتی هموطنان عزیز در طول مسافرتها و استفاده از امکانات فوق العاده در طول سفر اقدام به تاسیس گردید تا با تولید کاروان های مسافرتی سفر خوبی را برای تمامی هموطنان ایرانی فراهم آورد.    

دسته بندی : معرفی شرکت