این شرکت در راستای جلب رضایت مشتریان عزیز آپشن های داخل کاروان را بنا به درخواست مشتری اضافه می نماید. تریم داخلی و رنگ بدنه تمامی کاروانها بنا به درخواست مشتریان عزیز قابل تغییر است آپشن های زیر در صورت درخواست مشتری بر روی کاروان های مدل KB2000 قابل نصب […]

دسته بندی : خدمات فروش