**شماره تماس : ۰۹۱۲۳۵۵۱۹۰۲-۰۹۱۹۵۶۸۵۱۱۷** **پست الکترونیکی : Negin.caravanmaham@yahoo.com** **آدرس : استان مرکزی – شهرستان ساوه – شهرصنعتی کاوه**

دسته بندی : اطلاعات تماس